اطلاعیه مهم آموزشی

دانشجویان گرامی با ورود به سامانه هم آوا نسبت به بررسی انتخاب واحد خود اقدام نمایید و ...

ناوبری پست ها