آیین معارفه و جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۷ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره آیین معارفه و جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود روز شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۷ برگزار شد در ابتدای مراسم رئیس مرکز ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و ورود دانشجویان به دانشگاه مهارت محور به جایگاه رفیع علم آموزشی و کسب مهارت اشاره نمود، ناصری نژاد بر اهمیت دوران دانشجویی، برنامه ریزی دقیق و آینده نگری تاکید کرد و حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه های علمی – پژوهشی ، فرهنگی و دانشجویی را در طول دوران تحصیل یادآور شد.

سپس اسماعیل دهانی مسئول آموزش مرکز در خصوص آشنایی دانشجویان با محیط سامانه هم آوا و همچنین درباره قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه به سوالات حوزه آموزشی دانشجویان پاسخ دادند.

در ادامه مراسم  مسئول امور فرهنگی و دانشجویی مرکز به معرفی کانون ها و انجمن های دانشجویی فعال مرکز پرداخت در ادامه برنامه های این مراسم دبیران کانون ها و انجمن های علمی مرکز فرم های لازم را در اختیار دانشجویان جدید الورود قرار دادند در پایان مراسم میثاق نامه دانشجویی توسط یکی از دانشجویان قرائت شد.

 

دیدار رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان س و ب

مقاله قبلی

برگزاری کارگاه آموزشی فن بیان

مقاله بعدی