فن آوران پهره

انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره، انتخاب واحد ترم تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز سه شنبه ۱۹ تیرماه آغاز و تا ۲۲ تیرماه سالجاری ادامه دارد.
دانشجویان متقاضی می بایست در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه جامع آموزشی هم‌آوا به آدرس www.edu.uast.ac.ir نسبت به انتخاب واحد خود اقدام کنند.
گفتنی است کلاس های ترم تابستان دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۲۳ تیرماه آغاز می شود.

برگزاری جلسه هم اندیشی رئیس واحد استانی و روسای مراکز علمی کاربردی با معاونت استانداری سیستان و بلوچستان

مقاله قبلی