عصام ناصری نژاد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره: سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره از برگزاری نخستین رویداد شتاب(استارت آپی)مجازی «فرصت های کارآفرینانه مسیر ترانزیتی جاده ابریشم در شهرستان ایرانشهر»خبر داد:
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره،ناصری نژاد سرپرست مرکز اظهار کرد نخستین رویداد شتاب مجازی توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره،با معرفی ایده ها،تبدیل ایده به ارزش و محصول و استقرار تیم ها در آذرماه ۱۴۰۰برگزار می شود.
وی افزود رویداد شتاب در جوامع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و نگاه ویژه ای به این مقوله وجود دارد،چرا که برگزاری رویدادهای شتاب و تبدیل ایده ها به محصول در شکوفایی اقتصاد تأثیر بسزایی دارد.
ناصری نژاد با اشاره به رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه مهارت آموزی و کارآفرینی با بیان اینکه شتاب به معنای کشف و توانایی ایده های برتر است،تاکید کرد هدف اصلی این رویداد این است که بتوانیم ایده های برتر را شناسایی و کمک کنیم تا به سمت تجاری سازی هدایت شوند.
این مقام مسول بیان داشت،رویداد مذکور آذرماه۱۴۰۰توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره ایرانشهر برگزار خواهد شد.

آغاز آموزش حضوری دانشجویان از ۱۵ آبان ماه

مقاله قبلی

ایجاد ۸۰۰ کد رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی

مقاله بعدی