عصام ناصری نژاد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره بنا به پیشنهاد رئیس محترم هیات امنا،جناب آقای عصام ناصری نژاد به عنوان رئیس مرکز به مدت ۴ سال منصوب شد.
در متن این حکم آمده است :
با عنایت به پیشنهاد رئیس هیات امنا مرکز و نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به استناد اعلام موافقت کمیته انتصاب دانشگاه به شماره ۸۳۶۲/ ۱۴۰۱ / م مورخ ۹/ ۰۳/ ۱۴۰۱ به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به سمت رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره به صورت تمام وقت و موثر منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال در راستای رسالت های دانشگاه جامع علمی کاربردی در انجام امور مربوطه موفق و موید باشید.

لینک کوتاه: حکم

فراخوان انتخاب شعار دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله قبلی

کارت ورود به جلسه در سایت قرار گرفت

مقاله بعدی