معرفی انجمن علمی

اهمیت روزافزون علم در جوامع کنونی و پیشرفت برق آسا در حوزه های مختلف علوم و تقسیم بندی آن به رشته های گوناگون گواهی بر این مدعا است که تمام جنبه های نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر پایه علم بنا شده است. حتی می توان گفت نظام هایی بیشتر استوار و پابرجا هستند که اصول و موازین آنها بر اساس یافته های علمی استوارند. شاید علم در دهه های گذشته تاریخ بشریت چندان اهمیت تعیین کننده ای نداشته است، ولی امروزه در هر نظام توسعه یافته ای راه های پیشرفت و توسعه از طریق گسترش مرزهای دانش بشری میسر است. متولی اصلی نهاد آموزش در هر کشوری دانشگاه است، یکی از گام های اساسی که دانشگاه ها برای گسترش و سازماندهی دانش نیروی انسانی برداشته اند ایجاد انجمن های علمی دانشجویی بوده است. این انجمن های علمی حلقه واسط بین دانشجو و استاد بوده که نقش اصلی آنها تبادل دانش بین دانشجو و استاد و همچنین بین گروه ها، دانشکده ها و دانشگاه های مختلف و ایفای نقش در زمینه های گوناگون علمی برای توسعه کشور است.
جمهوری اسلامی ایران با افتخار به این که هم اکنون در این مقطع حساس از حیات خود توانسته است سند چشم انداز ۲۰ ساله ای را با عنوان مشابه برای خود تعریف نماید، اصل اساسی آن را توسعه مبتنی بر دانایی محوری قرار داده است. از طرفی دیگر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز در راستای پیاده سازی اصول سند توسعه کشور ترجمان آن را در حوزه فرهنگی نهادینه کردن و توسعه انجمن های علمی دانشجویی تعریف نموده است.
در این راستا به منظور فعال سازی و توانمند سازی این تشکل های علمی دانشجویی در قدم اول تعریف جایگاه واقعی در سطح ستاد و صف جهت زمینه سازی رشد و فعالیت ایشان امری ضروری دیده شده است هم اکنون در سطح ستاد (وزارت علوم) معاونت فرهنگی و اجتماعی، اداره کل امور فرهنگی را به عنوان مرجع تصمیم ساز و سیاست گذار این تشکل ها قرار داده است از طرفی در صف (دانشگاه ها) اداره های مشابه ای که تحت نظر معاونت دانشجویی و فرهنگی است متصدی این تشکل ها است.
اولین شعار راهبردی و میان مدت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ایجاد یک انجمن علمی دانشجویی در هر رشته بوده است. فعالیت در انجمن های علمی دانشجویی علاوه بر دارا بودن حسن همسویی با فعالیت های کلان نظام آموزشی بستری مناسب جهت آموزش و پرورش مهارت های حرفه ای شغلی و زندگی اعم از کار گروهی، تعامل با دیگران، افزایش روحیه پذیرش تفکر انتقادی و… می بینند. همکاران این دفتر با افتخار تمام به آن که در طول اولین سال از حیات فعالیت خود توانسته اند به این درجه از رشد و بالندگی دست یابد همواره از خداوند متعال خواستار آن بوده اند که توسعه کیفی و نیل به انجام فعالیت های علمی _ پژوهشی و گروهی را نیز به همان میزان گسترش دهند امید به آن دارند تا سر حد فعال سازی حداکثر انجمن های علمی دانشجویی در حوزه فعالیت های علمی ـ پژوهشی و آموزشی تلاش نمایند.
فعالیت در انجمن علمی دانشجویی فرصتی است مغتنم تا دانشجو از پرتو اخذ و تبادل تجارب مثبت و منفی، ارزشمند و کم هزینه، پر نشاط و جوان گرا فرداهای زندگی خود را به خوبی رقم زنند.
از این رو کارشناسان این حوزه امید آن دارند تا بتوانند در میان خیل عظیم فعالان جوان، ایده مند، منتقد و متفکر در حوزه انجمن های علمی دانشجویی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، ترویجی، حمایتی و نظارتی خود را به نحو احسنت به انجام برسانند.
گزیده فعالیت های انجمن های علمی :
۱- برگزاری همایش، سمینار، نشست علمی، سخنرانی
۲- برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی مورد نیاز
۳- برگزاری بازدید های علمی مرتبط با هر رشته
۴- برگزاری کرسی های آزاد اندیشی با موضوعات مرتبط با هر رشته
۵- برگزاری همایش ها و نشست های ملی
۶- برگزاری مناظره های دانشجویی
۷- برگزاری مسابقات علمی
۸- شرکت در مسابقات علمی
۹- انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی
۱۰- و …