به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره دکتر میش مست سرپرست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سیستان و بلـوچسـتان از مراکز علمی کاربردی شهرستان ایرانشهر بازدید نمودند.

دکتر میش مست سرپرست واحد استانی به همراه هیئت همراه(روسای ادارات نظارت و ارزیابی ،حراست و امور اداری) در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ از مراکز شهرستان ایرانشهر بازدید به عمل آوردند.

دکتر میش مست قبل از بازدید از مراکز سطح شهرستان ایرانشهر ضمن حضور در گلزار شهدای گمنام ایرانشهر و تجدید میثاق با آرمان های شهدا به دیدار امام جمعه شهرستان ایرانشهر و فرماندار شهرستان  رفته و گفتگویی درباره دانشگاه جامع علمی با هم داشتند

تمدید مهلت ثبت نام در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

مقاله قبلی

بازدید دکتر میش مست نهی از مراکز آموزشی بلوچستان

مقاله بعدی