به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره جشنواره محصولات خرما و صنایع وابسته توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۲ با استقبال دانشجویان مرکز برگزار شد

این جشنواره با نمایش دست سازه های دانشجوییو ایده پردازی نیز همراه بود و در پایان نفرات برتر جشنواره از بین شرکت کنندگان انتخاب شد.

صدور مجوز نهایی مرکز کارآفرینی و نوآوری

مقاله قبلی

بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه سیستان و بلوچستان از مراکز آموزش علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان

مقاله بعدی