به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره مجوز نهایی مرکز کارآفرینی و نوآوری وابسته به این مرکز به استناد آیین نامه مراکز کارآفرینی و نوآوری معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با موضوع ارزش آفرینی در صنعت خرما صادر گردید.

تصویب دوره کوتاه مدت تقویت فن بیان و مدیریت گفتگو

مقاله قبلی

جشنواره محصولات خرما و صنایع وابسته برگزار شد

مقاله بعدی