به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره در راستای توانمندسازی دانشجویان و با هدف تقویت تکنیک های ارائه حرفه ای و ارائه در جمع دومین دوره آموزشی فن بیان با تدریس آقای مالک کرنکش شنبه۲۷آبان ماه برگزار شد.

در انتهای جلسه به افراد حاضر در این کارگاه گواهی معتبر داده شد

برگزاری آیین معارفه و جلسه توجیهی دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۲

مقاله قبلی

تصویب دوره کوتاه مدت تقویت فن بیان و مدیریت گفتگو

مقاله بعدی