عصام ناصری نژاد

به نام خالق اندیشه و قلم

با فرارسیدن بهار علم و سال تحصیلی جدید، شروع دوباره و پرانرژی فعالیت های آموزشی و پژوهشی، در مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدار و رشد و تعالی در جامعه اسلامی آغاز می شود. این ایام سرآغاز دوره ای است که دانش‌پژوهان و جویندگان علم راه را بر خود هموار نموده و با بهره‌گیری از دانش اساتید و دانشمندان، خویش را برای ایفای نقشی اثرگذار در آینده جامعه مهیا می سازند. دانشگاه به عنوان نهادی اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی و همچنین کانون تفکر و جوشش فکری در جامعه محسوب شده و در این راستا بر یکایک اعضای جامعه دانشگاهی فرض است که با ایجاد فضایی همراه با نشاط، در مسیر پویایی علمی و فرهنگی در محیط دانشگاه تلاش نمایند. آغاز سال تحصیلی را به جامعه دانشگاهی، به خانواده پر مهر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره ایرانشهر و بویژه دانشجویان جدیدالورود، که برای نخستین بار به محیط مقدس دانشگاه گام نهاده اند صمیمانه تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال موفقیت، بهروزی و سعادت را آرزومندم. امید است به فضل الهی، در طول سال تحصیلی جدید در جهت تهذیب، خود سازی و علم اندوزی، تلاش مضاعف نموده و در آینده با علم و معرفت بیشتر در جهت پیشرفت کشور عزیزمان ایران اسلامی مثمرالثمر باشیم.

والعاقبه للمتقین
عصام ناصری نژاد
رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره

آغاز ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله قبلی

آغاز به کار یازدهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله بعدی