کارت ورود به جلسه امتحانات قابل رویت و پرینت شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره: کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۱۴۰۰-۱۴۰۱از تاریخ ۲۳ خردادماه در دسترس می باشد.

 دانشجویان برای دریافت کارت ورود به جلسه خود ابتدا باید از طریق پروفایل خود در سامانه هم آوا   اقدام به تکمیل  فرم ارزشیابی اساتید کنند پس از آن از قسمت دسترسی های پنل هم آوا  به قسمت کارت ورود به جلسه رفته  و کارت ورود به جلسه خود را دریافت و چاپ نمایند .

کارت ورود به جلسه آزمون که فاقد مُهر واحد آموزش و مُهر واحدمالی باشد اعتبار نداشته و قطعا هنگام استفاده از آن برای ورود به جلسه آزمون از حضور و ورود دانشجو جلوگیری خواهدشد.

لذا اعلام می گردد از تاریخ ۲۳ خرداد ماه الی ۲۶خردادماه اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه از طریق پروفایل خود در سامانه هم آوا نموده و سپس در ساعات اداری اقدام به ممهُور نمودن کارت ورود به جلسه خود نمایید.

اداره آموزش

تبدیل حکم سرپرستی به ریاست

مقاله قبلی

اعلام پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی مهرماه۱۴۰۱

مقاله بعدی