دکتر حسن میش مست نهی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان از مراکز آموزشی جنوب استان بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان، دکتر حسن میش مست نهی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان به همراه مسئول حراست و رئیس اداره نظارت و ارزیابی واحد استانی از مراکز شهرداری چابهار، شهرداری سرباز، شهرداری سوران، اندیشه نو ایرانشهر و فن آوران پهره ایرانشهر بازدید نمودند، در این بازدیدها که به مدت ۵ روز انجام گردید، ضمن جلسه مشترک با مسئولین مراکز، از فضا، امکانات، تجهیزات و زیر ساخت های مراکز آموزشی بررسی و بازدید بعمل آمد این بازدید ها در راستای تحقق اهداف، رسالت و تبیین سیاست های دانشگاه انجام شد.

دکتر میش مست سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی به اهمیت آموزش های کوتاه مدت و فضا سازی مناسب مراکز در این بازدیدها تاکید نمودند.

بازدید ریاست دانشگاه جامع از مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره

مقاله قبلی

آیین معارفه دانشجویان نوورود مرکز آموزش آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره

مقاله بعدی