امضای تفاهم نامه همکاری با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایرانشهر
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره: امضای تفاهم نامه در راستای همکاری مشترک و همچین استفاده از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و نیز تعامل طرفین در راستای انجام ماموریت های سازمانی روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ فی مابین طرفین منعقد گردید.

بازدید گروهی از دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره از ابنیه تاریخ شهرستان ایرانشهر

مقاله قبلی

اعلام پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله بعدی