به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره: گروهی از دانشجویان مرکز در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از ابنیه تاریخی سطح شهرستان بازدیدی به عمل آوردند.

در این بازدید ابتدا دانشجویان از بنای تاریخی بیت رهبری دیدار نموده و سپس از قلعه تاریخی ناصری  نیز بازدید نمودند.

 

مراسم گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از اساتید محترم مرکز سه شنبه۱۹اردیبهشت ماه۱۴۰۲برگزار شد:

مقاله قبلی

امضای تفاهم نامه همکاری با اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایرانشهر

مقاله بعدی