به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره آیین معارفه دانشجویان جدیدالورود برگزار شد:
آیین معارفه و جلسه توجیهی ویژه دانشجویان مقاطع  کاردانی و کارشناسی ورودی بهمن۱۴۰۱،با حضور رئیس و کارکنان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره ایرانشهر با هدف آشنایی دانشجویان با سامانه آموزشی دانشگاه(هم آوا)،مجموعه قوانین و مقررات آموزشی و امور فرهنگی و دانشجویی، تسهیلات رفاهی دانشجویی و … سه شنبه۱۶اسفندماه ۱۴۰۱برگزار گردید. و در پایان جلسه میثاق نامه دانشجویان جدیدالورود توسط آقای محمد استوار دانشجوی رشته مهندسی برق صنعتی قرائت شد.

برپایی نمایشگاه کتاب در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره

مقاله قبلی

اعلام مهمترین برنامه های دانشگاه جامع علمی کاربردی برای سال

مقاله بعدی