به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره : نمایشگاه کتابی با همکاری شهرداری ایرانشهر و اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان در محل مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره برپاست بازدید کنندگان می توانند جهت بازدید و خرید کتاب همه روزه از تاریخ ۶ لغایت ۲۵  از ساعت ۸ صبح الی ۲۲ شب به محل مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره به نشانی ایرانشهر بلوار معلم فرعی دانش  مراجعه نمایند.

 

اخذ مجوز راه اندازی مرکز نوآوری

مقاله قبلی

برگزاری آیین معارفه ورودی های بهمن ۱۴۰۱ مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره

مقاله بعدی