به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره آیین معارفه دانشجویان نو ورود مرکز آموزش آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره روز یکشنبه ۱۵آبان ۱۴۰۱ساعت۱۱صبح برگزار شد.

آیین معارفه دانشجویان نو ورود مرکز آموزش آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره روز یکشنبه ۱۵آبان ۱۴۰۱ساعت۱۱صبح برگزار شد.در این مراسم آقای ناصری نژاد ریس مرکز ضمن عرض تبریک بمناسبت قبولی و ورود دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به تبیین رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی و اهمیت آموزش های مهارتی پرداخت،ایشان با اشاره به ضرورت حضور و فعالیت دانشجویان در عرصه های علمی-پژوهشی و فرهنگی و دانشجویی جهت عضویت در انجمن های علمی و کانون‌های دانشجویی تاکید نمود،در ادامه جلسه مذکور کارگاه آشنایی با محیط سامانه هم آوا و مجموعه قوانین و مقررات آموزشی برگزار شد،در پایان نیز میثاق نامه دانشجویی توسط دانشجویان قرائت شد.

بازدید دکتر میش مست نهی از مراکز آموزشی بلوچستان

مقاله قبلی

۱۶ آذر اخرین مهلت ثبت نام وام شهریه دانشگاه علمی کاربردی

مقاله بعدی