به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره یکشنبه۹اردیبهشت ماه مدیران نظارت و حراست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان از مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره ایرانشهر بازدید نمودند.

برگزاری دومین رویداد نوآورانه مرکز نوآوری صنعت خرما

مقاله قبلی

تجلیل از دانشجویان برتر رویداد مرکز نوآوری مرکز پهره

مقاله بعدی