به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره: جلسه رئیس محترم واحد استان و روسای مراکز علمی کاربردی استان با دکتر شهرکی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار با هدف اجرای طرح آباد توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی
در استان سیستان و بلوچستان، ایشان با بیان اینکه ظرفیت بسیار مناسبی برای اجرای طرح آباد توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود دارد بر ضرورت اجرای طرح مذکور تاکید نمود.

سومین جلسه شورای تعامل و هم اندیشی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی سیستان و بلوچستان

مقاله قبلی

آغاز انتخاب واحد ترم تابستان

مقاله بعدی