همایش فن بیان
مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره ایرانشهر،همایش فن بیان و سخنوری پنجشنبه۲۴شهریورماه با ارائه آقای کرنکش مدرس مهارت‌های فردی و فن بیان برگزار شد در این همایش که با حضور پرشور جوانان،دانشجویان،کارکنان ادارات و نهادها برگزار شد  مطالب مهمی در رابطه با ضرورت مهارت سخنوری مطرح شد،و مدرس مربوطه با تاکید بر این که مهارت فن بیان و سخنوری یکی از ابزاری ترین مهارتها می باشد بیان داشت  همه ی افراد باید این مهارت کاربردی را فرا بگیرند.
سپس از مفهوم ترس و احساس استرس در سخنرانی صحبت کرد و افزود: ترس از سخنرانی یکی از ترس های بسیار رایج در فرهنگ ما محسوب میشود که با تمرین و تکرار مدیریت خواهد شد. هرچه مهارت و آگاهی  ما در سخنرانی افزایش پیدا کند، میزان ترس و استرس ما کمتر خواهد بود. اما مساله فن بیان و سخنوری تنها به مدیریت ترس ختم نمیشود و بعد از اینکه ما توانستیم ترس و استرس خود را مدیریت کنیم باید بتوانیم موثر سخنرانی کنیم تا به اهداف مذاکره یا سمینارهایمان نزدیک باشیم.
در این همایش نیز در مورد عناصر موثر در فن بیان و سخنوری،آسیب ها و چالش های آن بصورت تخصصی مباحثی ارائه شد.

ملاک سنجش مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی، تخصص است

مقاله قبلی

برگزاری جلسه واحد استانی سیستان و بلوچستان با روسای مراکز تابعه

مقاله بعدی