به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره: در راستای انجام ماموریت های سازمانی و همکاری مشترک همچنین استفاده از ظرفیت های آموزشی، مهارتی و پژوهشی سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره با مدیریت شرکت برق شهرستان ایرانشهر سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه جلسه ای برگزار نمودند.

انققاد تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره با اداره ورزش و جوانان شهرستان ایرانشهر

مقاله قبلی

تایید انتخاب دکتر حسین بلندی به عنوان رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله بعدی