فن آوران پهره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر اعضای کمیته مذکور، یکصد و پنجاهمین جلسه کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی برگزار شد.
در این جلسه مطابق دستور گزارش تطبیقی از پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی مهرماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شامل مقایسه جذب دانشجو در  مهرماه ۱۴۰۰ در چهار گروه آموزشی، وضعیت جذب دانشجو پذیرفته شده در مهرماه ۱۴۰۰ به جمعیت استان، بررسی وضعیت تعداد رشته محل‌های مصوب چهار حوزه در کشور ارائه شد. بر اساس این گزارش در مهرماه ۱۳۹۹ میزان پذیرش دانشجو در ۵۱۸۷ کد رشته محل تعداد ۱۰۶۱۵۹ نفر بوده و در مهرماه ۱۴۰۰ در ۵۱۵۴ کد رشته محل میزان پذیرش دانشجو ۱۰۵۱۹۱ نفر بوده است.
گفتنی است در این جلسه پذیرش دانشجو برای بهمن ماه ۱۴۰۰ مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه به صورت پذیرش مستقل مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین درخواست ۶ متقاضی جدید برای ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی طرح و مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش تهیه و تدوین طرح آمایش آموزش عالی برای ۶ استان که به اتمام رسیده است ارائه و مقرر شد پس از ارجاع طرح آمایش هر استان به کارگروه ذیربط، نتیجه آن در دستور کمیته تخصصی قرار گیرد.
در پایان این جلسه نیز در خصوص پاره‌ای از مسائل جاری دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی بررسی و تصمیم گیری شد.

لینک خبر: https://www.uast.ac.ir/fa/news/56998

با حکم وزیر علوم؛ رئیس صندوق رفاه دانشجویان منصوب شد

مقاله قبلی

ثبت نام هفدمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع آغاز شد

مقاله بعدی