فن آوران پهره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور دکتر جلالی جواران معاون آموزشی و رئیس کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی و اعضای حقوقی کارگروه، چهل و هفتمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دکتر میرزاده رئیس واحد استانی هرمزگان که به عنوان عضو مدعو به صورت مجازی در جلسه حضور داشت، گزارشی از روند اجرای دوره‌های دارای مجوز قطعی این دانشگاه را ارائه داد و با توجه به ظرفیت ‌ها و مزیت های نسبی مناطق مختلف، به تشریح برنامه‌ های توسعه ای سال ۱۴۰۰ استان هرمزگان، در زمینه اجرای دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در سطح مراکز آموزشی پرداخت.
بر اساس این گزارش، ۸ مرکز آموزش علمی کاربردی استان هرمزگان در قریب به ۱۰۰ عنوان دوره کوتاه مدت علمی کاربردی، آموزش حدود ۲۰۰۰ مهارت‌جوی واجد شرایط را عهده‌دار خواهند شد.
سپس معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، بر اجرای کامل طرح نیازسنجی اجرای دوره‌های کوتاه مدت تمامی واحدهای استانی این دانشگاه تاکید و بر توجه به ظرفیت های مغفول مانده سواحل مکران تاکید ویژه‌ای کرد.
در ادامه این نشست با اجرای ۴ عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت( مهارتهای زندگی، آموزش نرم افزار میزبان، اپراتوری و برنامه نویسی ماشین تراش و گویندگی رادیو) در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و کرمان موافقت شد.
در پایان این جلسه نیز راهبردها، موانع و مشکلات توسعه آموزش‌های کوتاه مدت مورد نقد و بررسی اعضای جلسه قرار گرفت.

ارائه طرحی نو با نقوش زیبای بلوچی به جامعه هنری توسط فارغ التحصیل دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله قبلی

ثبت اطلاعات نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی تا پایان مردادماه ۱۴۰۰

مقاله بعدی