جلسه سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره با رئیس اداره کار،رفاه و تامین اجتماعی ایرانشهر در جهت همکاری مشترک،همچنین استفاده از ظرفیت های آموزشی،مهارتی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت های سازمانی۲۶دیماه در محل اداره کار برگزار شد.

امضا تفاهم نامه همکاری مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره با مرکز نو آوری صنایع خلاق ایرانشهر

مقاله قبلی

برگزاری هشتمین دوره مسابقات قهرمانی رشته دارت دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله بعدی