تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره و مرکز نوآوری صنایع خلاق ایرانشهر امضا شد:

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره جناب آقای ناصری نژاد سرپرست مرکز در این جلسه گفت یکی از موضوعات مهم برای توسعه جامعه ارتباط صنعت و دانشگاه است و این همکاری ها می تواند به بسیاری از نیازها از جمله نیازهای فناورانه صنایع و جامعه پاسخ دهد همچنین دکتر گوری مدیر مرکز نوآوری صنایع خلاق ایرانشهر با استقبال از این تفاهم نامه با اشاره به اهمیت فعالیت های فناورانه متناسب با ظرفیت های شهرستان جهت هرگونه همکاری در سطوح مختلف اعلام آمادگی نمود، این تفاهم نامه روز یکشنبه۲۶دیماه بمنظور همکاری طرفین در زمینه های مختلف علمی،پژوهشی و کارآفرینی و در راستای توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان و ایجاد زمینه های لازم جهت حضور فعال آنان در عرصه کارآفرینی، بین مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره و مرکز نوآوری صنایع خلاق ایرانشهر منعقد گردید.

انتصاب سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره بعنوان عضور شورای پژوهش استان

مقاله قبلی

نشست سرپرست مرکز آموش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره با رئیس اداره کار شهرستان ایرانشهر

مقاله بعدی