به جهت سهولت فرایند  موارد آموزشی این فرم برای دانشجویان ایجاد شده است لازم است دانشجو به تذکرات توجه نماید و سپس اقدام به پر کردن این فرم نماید.

  • فقط درخواست دانشجویانی که حداکثر ۸ واحد مانده جهت فارغ التحصیلی دارند مورد بررسی قرار میگیرد.
  • توجه نمایید تمامی درخواست ها پس از بررسی در شورای آموزشی نهایی می شود.
  • حتما توجه نمایید که با ورود به سامانه هم آوا کارنامه تحصیلی خود را مشاهده و پس از تطبیق با سیلابس رشته تحصیلی به سوالات زیر پاسخ دهید.

از همکاری شما دانشجویان گرامی کمال تشکر را داریم

اداره آموزش

  • با بررسی کارنامه تحصیلی تعداد واحد گذرانده خود را محاسبه کنید.