تفاهم نامه علمی کاربردی فن آوران پهره

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره: این مرکز تفاهم نامه همکاری  با اداره ورزش و جوانان ایرانشهرمنقعد شد.
این تفاهم نامه در راستای همکاری مشترک، همچنین استفاده از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی در حوزه ورزش و تعامل طرفین در راستای انجام ماموریت های سازمانی روز سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ منعقد شد.

 

 

اعلام برنامه های دانشگاه جامع در جهت تحقق شعار سال

مقاله قبلی

برگزاری جلسه جهت همکاری های مشترک با شرکت برق شهرستان ایرانشهر

مقاله بعدی