به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره، سرپرست مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره در حکمی  جناب آقای محمد علی دهانی را به مدت  یک سال به‌عنوان مسئول مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب، جنابعالی به موجب این حکم به مدت یک سال بعنوان مشاور مرکز جهت انجام امورات مشاوره دانشجویی منصوب می شوید.اهتمام در برنامه ریزی و هدایت امور به منظور تحقق اهداف مرکز مورد انتظار است.

امید است با اتکال به عنایت الهی در انجام این ماموریت خطیر موفق و پیروز باشید.

جلسه مشترک همکاری های بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی با دانشگاه پیمان کشور افغانستان برگزار شد

مقاله قبلی

دومین جلسه شورای ورزش دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

مقاله بعدی