فن آوران پهره


فراخوان جذب مدرس علمی کاربردی تغییر کرد

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد: امسال برخلاف سال های گذشته فراخوان جذب مدرس علمی کاربردی دو بار برگزار می شود.

اصغر کشتکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراخوان جذب مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی دارای دو نوع مدرس است، مدرس خبره و مدرسان آموزشی، دانشگاه مدرسان آموزشی را از طریق فراخوان جذب و اعلام نیازی که طبق نیاز سنجی اعلام می‌شود، جذب می‌کند.

وی ادامه داد: از امسال برخلاف سال‌های گذشته که یک‌بار فراخوان جذب برگزار می‌شد، دو بار فراخوان جذب مدرس علمی کاربردی خواهیم داشت، تعدادی که در این فراخوان اعلام نیاز می‌کنیم، دو تا سه برابر، نیاز سنجی خواهد بود که انجام شده است تا بتوانیم غنای بیشتری به مدرسان دانشگاه داده و قدرت انتخاب مراکز را در استفاده از مدرسان بهتر بیشتر کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: بنابراین از امسال دو بار فراخوان جذب مدرس علمی کاربردی خواهیم داشت. یک فراخوان قبل از شروع ترم مهرماه و یک فراخون هم قبل از شروع ترم بهمن ماه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برای کسانی که علاقمند هستند مدرس علمی کار بردی شوند، خرداد ماه فراخوان امسال را خواهیم داشت.

طرح دستیار فناوری در دانشگاه جامع علمی کاربردی اجرا می شود

مقاله قبلی

فراخوان انتخاب شعار دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله بعدی