فراخــوان شورای مرکزی انجــمن علمی رشـته برق مـرکز آمــوزش عـلمی کاربردی فن آوران پــهره

به استحضار دانشجویان رشته برق صنعتی میرساند که واحد پژوهش برق دانشگاه در نظر دارد بمنظور غنا بخشیدن به حضور فعال دانشجویان محترم و ایجاد تعامل سازنده بین دانشجویان و ارگان علمی مرکز، در انجمن علمی برق مبادرت به عضوگیری در زمینه های علمی، ترجمه، نویسندگی، تهیه خبر و گزارش، عکاسی، ویراستاری، صفحه آرایی و تایپ در رشته برق صنعتی نماید. لذا از دانشجویان علاقمند و توانمند در گروه برق دعوت بعمل می آید که برای عضویت اقدام نمایند.

وظایف و فعالیت های انجمن:
۱. هم اندیشی و رشد نیروی کارامد و فعال برای ادامه هدفمند در زمینه های آموزشی و پژوهشی
۲. جذب دانشجویان در فعالیتها و تقویت بنیه علمی
۳. شناسایی فرصت های شغلی و پرکردن خلا و فاصله بین دانشگاه و جامعه
۴. برگزاری و شرکت در دوره ها و بازدید های آموزشی و گردهمایی های علمی

مدارک جهت عضویت:
دو قطعه عکس ۴*۳
کپی کارت ملی و شناسنامه
کپی کارت دانشجویی
پوستر فراخوان انجمن علمی برق مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره

فن آوران پهره

تسهیلات و اقدامات حمایتی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای دانشجویان در دوران کرونا و آموزش های مجازی

مقاله قبلی

اعضای دبیرخانه، کمیته اجرایی و داوران جشنواره مدرسان برتر انتخاب شدند

مقاله بعدی