فن آوران پهره

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سلیمان عباسی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی از راه اندازی آزمایشی فاز اول سامانه جامع فرهنگی با همکاری استان های زنجان و چهارمحال و بختیاری خبر داد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن اعلام این خبر افزود: سامانه جامع فرهنگی دانشجویی با قابلیت ثبت کلیه فعالیت ها، برنامه هاو همچنین برگزاری جشنواره ها و امور نشریات، کار خود را در فاز اول با ثبت اطلاعات بودجه سرانه ۵% فرهنگی و دانشجویی آغاز کرد.

وی خاطر نشان کرد: این سامانه در فاز اول به صورت آزمایشی جهت پایش اولیه و رفع ایرادات احتمالی، با دو استان زنجان و چهارمحال و بختیاری آغاز به کار کرد و در صورت تایید نهایی، سامانه به صورت کامل در اختیار کلیه استان ها برای ثبت گزارش های سرانه ۵ درصد بودجه فرهنگی و دانشجویی، قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی و دانشجویی به فازهای مختلف سامانه اشاره کرده و گقت: امیدواریم تا پایان سال بتوانیم از سامانه مذکور به طور کامل رونمایی کنیم.

رتبه بندی مدرسان در راستای کیفیت بخشی آموزشی و شایسته محوری در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اجرا می شود

مقاله قبلی

نتایج فراخوان ۹۹ جذب مدرس حق التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

مقاله بعدی