شما می توانید جدیدترین سرفصل های مصوب رشته های کاردانی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره را در این صفحه مشاهده کنید.