مقدمه
در راستای پاسخگویی به نیاز آموزشی بخش های فنی حوزه های شغلی در تاسیسات حرارتی و برودتی در ساختمان ، دوره مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی تعریف می شود.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی
این برنامه براساس نظام آموزشهای علمی – کاربردی برنامه ریزی و بر مبنای آموزشهای علمی – کاربردی طراحی و تدوین شده است.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی دانشگاه علمی کاربردی
با توجه به ضرورت ایجاد فضای مطبوع جهت آسایش انسان در اماکن آموزشی ، مسکونی ، صنعتی ، و…. همچنین انجام فرآیندهای حرارتی و برودتی و انجماد خانگی ، صنعتی ، نیاز مبرم کشور به تربیت نیروهای انسانی کارآمد که دانش مربوط به این رشته را با توانائیهای کاربردی آن بصورت توام داشته باشند احساس می گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی
الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
د- تفکر نقادانه و اقتضایی
ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی دانشگاه علمی کاربردی
طرح محاسبه انواع سیستمهای تهویه مطبوع
– طرح و محاسبه انواع سیستمهای تبرید و سردخانه
– مدیریت ، اجرا و بهره برداری سیستمهای تهویه و مطبوع
– مدیریت ، اجرا و بهره برداری تبرید و سرخانه

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی دانشگاه علمی کاربردی
– مدیر کارگاه پروژه های اجرای تهویه مطبوع
– مدیر کارگاه پروژه های اجرای تبرید و سردخانه
– طراح و محاسب سیستمهای حرارتی و برودتی در دفاتر مهندسی مشاور و دفاتر فنی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی دانشگاه علمی کاربردی
– رشته تحصیلی مرتبط
– قبول شدگانی که مدرک تحصیلی آنان منطبق نمی باشد ملزم به گذراندن دروس جبرانی می باشند
– داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری مکانیک- تاسیسات حرارتی و برودتی دانشگاه علمی کاربردی
دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیتها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.
آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.
آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.