مقدمه
خودرو به عنوان یکی از وسایل نقلیه پر طرفدار، جزیی جداناپذیر از زندگی امروزی است. صنعت خودرو به عنوان یکی از ارکان صنعتی کشور نقشی کلیدی در صنعتی شدن ایران اسلامی ایفا می نماید، به گونه ای که صنعت مزبور پیش قراول ۶۰ صنعت دیگر می باشد و برخی آن را لکوموتیو صنعت هر کشوری می دانند.
صنعت خودرو در کشور ما عمری نسبتا طولانی دارد. نقش نیروی تخصصی در پیشبرد اهداف صنعت خودرو نقشی انکار ناپذیر است. از اینرو هرگونه تلاشی در جهت توسعه مهارت های مورد نیاز در زنجیره ارزش ساز خودرو (طراحی، تامین، تولید، فروش و تعمیرات می تواند موجبات ارتقاء این صنعت را فراهم آورد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو
رشته کاردانی مکانیک خودرو رشته ای است که به منظور تربیت تکنسین مورد نیاز صنعت خودرو ارائه می شود. فارغ التحصیلان این رشته در طول تحصیل با عملکرد خودرو و مجموعه های ذیربط آشنایی پیدا می نماید و قابلیت تعمیر انواع سیستم های خودرویی سواری و تجاری را کسب خواهند نمود.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو دانشگاه علمی کاربردی
با پیشرفت خودروهای تولیدی امروزی، نیاز به توسعه دانش تکنسینی افزایش یافته است. با تجهیز خودروهای امروزی به سامانه های پیشرفته مکاترونیکی تجربه صرف پاسخگوی مشکلات صنعت خورد و در حوزه تولید و تعمیرات نمی باشد. از اینرو به منظور نیروی تکنسینی مورد نیاز عرصه تولید و خدمات خودرویی توان علمی در کنار توان مهارتی مورد نیاز است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو
الف – گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ت – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو دانشگاه علمی کاربردی
– شناخت سیستم های اصلی خودرو
– شناخت زیر سیستم های خودرویی
– تحلیل عملکرد و عیوب مجموعه های خودرویی
– تعمیر مجموعه های خودرویی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو دانشگاه علمی کاربردی
– تکنسین تولید در خطوط تولید خودرو و قطعات و زیر مجموعه های خودرو
– تعمیر کار سیستم های مکانیکی خودرو (موتور، سیستم تعلیق و سیستم انتقال قدرت)
– تعمیر کار سیستم های مکاترونیکی خودرو
– ارزیاب عملکرد خودرو

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو دانشگاه علمی کاربردی
– دیپلم ریاضی و دیپلم تجربی، دیپلم فنی حرفه ای – مکانیک خودرو
– برخورداری از شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی مکانیک خودرو دانشگاه علمی کاربردی
دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.
آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار:
این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.