مقدمه
امروزه فناوری صنعتی بازیگر اصلی و یکه تاز صحنه اقتصاد جهانی گردیده است و از جمله مهمترین عوامل موثر در شکوفایی اقتصاد یک جامعه به شمار می رود.
این در حالی است که به دلیل پیشرفت سریع صنایع، فعالیتهای جاری در این عرصه مانند نصب و راه اندازی، نگهداری و بهسازی تاسیسات مکانیکی، تهویه مطبوع و انواع کاربری ها مستلزم وجود نیروی انسانی مسلط به دانش فنی روز، آموزش دیده و دارای قدرت خلاقیت می باشد. به تعبیر دیگر از مهمترین ارکان پویایی تکنولوژیک یک جامعه، نیروی انسانی فعال آن می باشد. نیروی بالقوه ای که اگر با برنامه ریزی صحیح، آموزش های کاربردی منطبق با شرایط زمانی و مکانی موجود را فرا گیرد، قادر خواهد بود بسیاری از نارسایی های موجود در صنعت را مرتفع نماید.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است که ضمن تبیین علوم و فنون مهندسی تجارب عملی در زمینه های نصب و راه اندازی، نگهداری و بهسازی تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع و انواع کاربری ها و همچنین آشنایی با انواع تجهیزات را در سطح کاردانی مورد تاکید قرار می دهد تا متخصصین کار آزموده ای جهت استمرار حرکت چرخ های صنایع تربیت گردد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
تجارب چندین ساله در امر نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری انواع کاربری ها، لزوم تربیت کادر تکنسین متخصص و مجرب در سطح کاردانی را برای حفظ وضعیت موجود و طراحی های آتی مورد تاکید قرار می دهد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی
الف – گزارش نویسی و مستند سازی
ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارافرینی
د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
– تفکر نقادانه و اقتضایی
ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
– آشنایی با سیستم تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
تعمیر و نگهداری سیستم ها
– سرپرستی اکیپ های مختلف اجرایی در پروژه های کشور

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
– سرپرست اکیپهای اجرایی تاسیسات
– کاردان فنی در شرکت پیمانکار و مشاور
– تکنسین اجرایی و تعمیر و نگهداری
– سرپرست تولید واحدهای تولیدی، تجهیزات تهویه مطبوع و تاسیسات

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
– دارا بودن دیپلم کامل متوسطه در رشته های فنی هنرستان، ریاضی فیزیک و تجربی
– احراز شرایط عمومی داوطلبان ورود به دوره های آموزش عالی
– سایر دیپلمه ها به شرط گذراندن دروس پیش نیاز هستند.

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
دوره کاردانی فنی مکانیک – تاسیسات صنعتی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود. آموزش در مرکز مجری :
بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.