جلسه آشنایی دانشجویان با سامانه آموزش مجازی(سمالایو)روز چهارشنبه مورخ۹۹٫۰۹٫۱۲برگزار شد
در ابتدای جلسه سرپرست مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره ضمن تبریک ورود دانشجویان مرکز علمی کاربردی با اشاره به اهمیت آموزش و کسب مهارت بر حضور و استفاده مطلوب از ظرفیت کلاسهای دروس نظری در سامانه مجازی با توجه به شرایط جامعه تاکید کرد،همچنین آقای ناصری نژاد در ادامه در خصوص،تغییرات جدید تقویم آموزشی نیمسال اول۹۹-۱۴۰۰،تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی،بیمه حوادث دانشجویی و…مطالبی بیان نمود.
سپس آقای اسماعیل دهانی مسئول آموزش مرکز در خصوص نحوه ورود و استفاده از سامانه سمالایو،عضویت در کلاسها و دریافت محتوای درسی،توضیحاتی جامع ارائه نمود و از دانشجویان جهت طرح ابهامات و سوالات خود در خصوص سامانه دعوت شد

انتصاب مدیران گروه های آموزشی مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره

مقاله قبلی

جلسه هم اندیشی اساتید مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره

مقاله بعدی