به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از  تسهیلات و اقدامات حمایتی و هم چنین آموزش‌های مجازی که برای دانشجویان این دانشگاه انجام شده در دوران کرونا اظهار داشت: بعد از شیوع بیماری کرونا، در این دانشگاه کمیته و کارگروهی باحضور رئیس، معاونان و مدیران ذیربط این دانشگاه در اسفندماه سال ۹۸ برای شناسایی مجموعه هایی که در زمینه سامانه های آموزشی مجازی که بتوانند با دانشگاه همکاری کنند تشکیل و از ۱۶ فروردین ۹۹ کلاس های دانشگاه جامع علمی کاربردی در بسترفضای مجازی برای تمامی مراکز آموزش عالی برگزار شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از مشکلات و دشواری های زیاد این دانشگاه باتوجه به تعداد زیاد دانشجویان (حدود ۲۰۰هزارنفر درس) و هم چنین ماهیت مهارتی دوره های علمی کاربردی ( برگزاری ۷۰ درصد کلاس ها به صورت عملی ) اشاره و عنوان کرد: این دانشگاه تمامی تلاش خود را برای سازگاری با شرایط موجود انجام داده است.

وی در ادامه به همکاری با دانشجویان برای امکان حذف یک یا چند عنوان درس بدون رعایت حداقل تعداد واحد، حذف تمامی دروس قبل از شروع امتحانات پایان نیم سال و هم چنین درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات و افزایش بازه زمانی امتحانات از دو هفته به چهار هفته اشاره کرد و ادامه داد: درخصوص ساماندهی نمرات ثبت نشده دروس عملی، تا پانزده اسفند ۹۹ برای نمرات ثبت نشده نیم سال های دوم و تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به صورت ناتمام فرصت داده شد و بعد از تاریخ مذکور تعیین تکلیف و مقرر شد برای نمرات ثبت نشده دروس نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دروس به صورت ناتمام در سامانه درج تا در زمان مناسب باتوجه به مجوزهای ستاد ملی کرونا نسبت به برگزاری امتحان اقدام کنند.

دکتر مختار جلالی جواران تاکید کرد: امکان برگزاری امتحان مجدد به شرط رعایت کیفیت آموزشی برای دانشجویانی که حین برگزاری امتحان با مشکل قطعی برق یا اینترنت و  … مواجه شده اند و هم چنین دانشجویانی که به دلیل بیماری کرونا و سایر بیماری ها امکان شرکت در آزمون برخط را نداشتند فراهم شد.

 وی در ادامه درخصوص مشکلات تعدد مراکز و دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی، عدم آشنایی دانشجویان و حتی مدرسان به فضای آموزش مجازی، عدم وجود یا سرعت کم اینترنت برای دانشجویان مراکز مناطق محروم، عدم وجود وسیله آموزشی نظیر لپ تاپ و… در ابتدای شیوع کرونا و شروع آموزش ها به صورت مجازی صحبت کرد و افزود: در حال حاضر با گسترش و ساماندهی سامانه‌ها و هم چنین مساعدت با حذف و مرخصی بدون احتساب مشکلات تا حد زیادی رفع شد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تاکید بر کیفیت و ارتقاء دوره های آموزشی اظهار کرد: دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی در صورت فراغت از تحصیل می بایست استانداردهای دانشگاه و هم چنین اطلاعات علمی لازم را داشته باشد.

آمادگی دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت تامین نیازهای آموزش‌های مهارتی بنگاه‌های اقتصادی جهت تحقق جهش تولید

مقاله قبلی

فراخوان تشکیل انجمن های علمی(انجمن علمی برق)

مقاله بعدی