به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فن آوران پهره: کارگاه آموزشی با عنوان نقش زنجیره تامین در کارآفرینی در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ برگزار گردید در این کارگاه که ۲ ساعت به طول انجامید مدرس کارگاه مباحثی در خصوص اهمیت کسب و کار و کارآفرینی، برنامه ریزی مسیر شغلی، انواع حوزه های کسب و کار تشریح زنجیره تامین و اهداف آن،فرمت به عنوان عصاره کارآفرینی و بسیج منابع برای کارآفرینی مطرح شد که پس از پایان بخش اول دانشجویان به ارائه سوالات خود مرتبط با موضوع کارگاه پرداختند.

پیام رئیس مرکز بمناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس

مقاله قبلی

مراسم گرامیداشت هفته معلم و تجلیل از اساتید محترم مرکز سه شنبه۱۹اردیبهشت ماه۱۴۰۲برگزار شد:

مقاله بعدی