آموزشاخبار مرکز

برگزاری جلسه هم اندیشی اساتید مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره

0

جلسه هم اندیشی اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره.

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره، این جلسه با محوریت هم اندیشی اساتید برای آغاز سال تحصیلی جدید برگزار گردید. مقرر شد اساتید مرکز جهت بهبود کیفیت آموزش مجازی تمهیدات لازم را انجام دهند.

آغاز فراخوان تدریس در مراکز علمی کاربردی در سال ۹۹

مقاله قبلی

نحوه اجرای فعالیت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی در شرایط کرونا رصد و پایش می شود

مقاله بعدی