به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره آیین معارفه دانشجویان جدید الورود این مرکز با حضور ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب آقای دکتر امید و جناب آقای دکتر سالارزهی ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

این مراسم در تاریخ ۳ آذر ماه به شکل مجازی و با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی جناب دکتر امید و جناب آقای دکتر سالارزهی ریاست محترم واحد استانی و دیگر روسای مراکز علمی کاربردی استان ، اساتید و دانشجویان جدیدالورود مرکز برگزار گردید.

جلسه سرپرست مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره با فرمانده بسیج دانشجویی شهرستان ایرانشهر

مقاله قبلی

چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله بعدی