به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره دکتر  حبیب الله سالارزهی در راس هیاتی از مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره بازدید نمود.

مسابقه مجازی از وصیت نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

مقاله قبلی

منابع دروس آزمون متمرکز گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک نیمسال تحصیلی دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

مقاله بعدی