دکتر امید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر امید ریاست دانشگاه در گفتگو در شبکه آموزش صداو سیما بیان کرد: هیچ دانشگاهی در کشور مجوز ارائه دوره های مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی را ندارد. آموزش های مهارتی این دانشگاه ۷۵% عملی و کارگاهی است به طوریکه اغلب مراکز علمی کاربردی در محیط کار واقع شده‌اند و ۲۵% هم آموزش های نظری داریم. البته آموزش های نظری این دانشگاه نیز با سایر دانشگاه های کشور متفاوت است.
همچنین دکتر محمدحسین امید افزود: با ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح برای فراهم آوردن زمینه مهارت آموزی سربازان رایزنی ها انجام شد. بنابراین سربازان می توانند با گذراندن پودمان های متفاوت بدون در نظر گرفتن مدت زمان و محل جغرافیایی بعد از گذراندن ۸ پودمان و اخذ گواهینامه پایان پودمان، مدرک کاردانی بگیرند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: نگاه دولت آینده به آموزش مهارتی باید بیش از گذشته باشد. این آموزش مهارتی است که می‌تواند مشکل بیکاری را کم کند، در حال حاضر بر اساس آخرین آماری که جمع آوری شده و مربوط به‌ سال گذشته‌ است، بیش‌از ۷۵ درصد دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی شاغل بوده و از بین این شاغلین، نزدیک به ۵۰ درصد در رشته خود شاغل هستند این در حالی است این عدد در چهار سال گذشته زیر ۲۰ درصد بود ولی اکنون به نزدیک ۵۰ درصد رسیده‌ است.

دانشگاه جامع علمی کاربردی کمترین میزان شهریه را در بین همه دانشگاه‌های کشور دارد

مقاله قبلی

ارائه طرحی نو با نقوش زیبای بلوچی به جامعه هنری توسط فارغ التحصیل دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله بعدی