دانشجویان گرامی با ورود به سامانه هم آوا نسبت به بررسی انتخاب واحد خود اقدام نمایید و چنانچه واحد های انتخاب شده با واحد های اعلام شده مغایرت دارد به آموزش مرکز مراجعه نمایید.

واحد های اعلام شده تمامی رشته های مقطع کاردانی به شرح زیر می باشد.

سومین دوره توانمندسازی روسای مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

مقاله قبلی

جداول دروس ارائه شده برای دانشجویان کاردانی ورودی بهمن ۹۹

مقاله بعدی