به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و با همکاری مرکز نشر دانشگاهی، در راستای تحقق عدالت آموزشی و سیاست کیفیت گرایی این دانشگاه، ۷ عنوان کتاب جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی رونمایی شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در مراسم رونمایی، گفت: با توجه به تعداد مراکز و چاپ کتابهای معتبر، کیفیت های متفاوت تدریس توسط مدرسان مختلف، امری ضروری و کمک به تحقق عدالت آموزشی است.
وی افزود: اولویت بعدی دانشگاه جامع علمی کاربردی، چاپ کتاب در علوم پایه است.
دکتر محمدحسین امید بیان کرد: اگر چه تمامی این کتابها به صورت رایگان در کتابخانه دیجیتال دانشگاه جامع علمی کاربردی قابل دسترسی برای کلیه دانشجویان می باشد، ولی لازم است نسخه فیزیکی این کتاب ها نیز سریعتر به دست دانشجویان برسد.
گفتنی است، سری جدید کتابهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، شامل کتاب معارف اسلامی کاربردی در حوزه هنر، معارف اسلامی کاربردی در حوزه کشاورزی، ایمنی و بهداشت محیط کار، اصول و فنون مذاکره، مدیریت منابع انسانی و دانشگاه های علمی کاربردی در اروپا است، دانشجویان و مدرسان می توانند با ورود به سامانه کتابخانه یکپارچه دانشگاه به آدرس lib.uast.ac.ir و ثبت کد دانشجویی یا کد مدرسی به این منابع دسترسی داشته باشند.

دومین جلسه شورای ورزش دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

مقاله قبلی

اعلام نتایج پذیرفته شدگان مقطع کاردانی (مهر ۹۹)

مقاله بعدی