فن آوران پهره
آموزش

آغاز انتخاب واحد ترم تابستان

انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فن آوران پهره، انتخاب ...

ناوبری پست ها