پوستر جشنواره

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره، براساس اعلام دبیرخانه برگزاری هشتمین جشنواره دورن دانشگاهی حرکت دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهلت ثبت آثار در سامانه هشتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹ تمدید شده است.

پایان آذر ماه آخرین مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقاله قبلی

جلسه اساتید مرکز علمی کاربردی فن آوران پهره با ریاست واحد استانی سیستان و بلوچستان

مقاله بعدی